Erotic Ghost Story (1990) โอมเนื้อหนังมังผี 1

Erotic Ghost Story (1990) โอมเนื้อหนังมังผี 15.7

Erotic Ghost Story (1990) โอมเนื้อหนังมังผี 1 สามจิ้งจอกได้ทำสมาธิเป็นเวลา 1,000 ปีเพื่อที่จะกำจัดธรรมชาติของสัตว์และกลายเป็นมนุษย์ ในเดือนสุดท้ายของความยากลำบากพวกเขาย้ายไปอยู่ใกล้หมู่บ้านที่ผู้หญิงอธิษฐานถึงเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ น้องสาวคนหนึ่งเยี่ยมชมวัดของพระเจ้าและคิดว่าความคิดมีความปรารถนา เมื่อเธอจากไปนักบวชจะเผชิญหน้ากับเธอเตือนถึงผลกระทบร้ายแรงและปีศาจที่จะพยายามหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงของจิ้งจอก

หนังใกล้เคียง...