MULAN (2020) มู่หลาน

MULAN (2020) มู่หลาน5.5

ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือหน้าด่านถูกรุกรานโดยนักรบRouranภายใต้การนำของ Bori Khan พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากแม่มด Xian Lang ผู้ซึ่งสามารถแปลงร่างเพื่อแทรกซึมเข้าไปในเมืองได้ Xian Lang เปลี่ยนตัวเองให้ปรากฏเป็นทหารจีนเพื่อรายงานการโจมตีต่อจักรพรรดิของจีนทำให้เขาต้องออกพระราชกำหนดการเกณฑ์ทหารสำหรับชายหนึ่งคนในแต่ละครอบครัว ทหารเข้ามาในหมู่บ้านของมู่หลานเพื่อเกณฑ์ทหารส่วนโจวพ่อของเธอถูกบังคับให้เป็นอาสาสมัครเนื่องจากเขาไม่มีลูกชาย มู่หลานตระหนักดีว่าพ่อพี่ของเธอจะไม่รอดจากสงครามและหนีไปพร้อมกับเกราะม้าและดาบเพื่อเข้าร่วมกองทัพ มู่หลานมาถึงค่ายฝึกซึ่งบริหารงานโดยผู้บัญชาการตุงซึ่งเคยร่วมรบกับโจวในสงครามครั้งก่อน มู่หลานซ่อนเพศของเธอและประสบความสำเร็จในการฝึกฝน

หนังใกล้เคียง...